Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

   Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 95; чл. 98
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 22, ал. 2
  • Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 138, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • до 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно и информационно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Монтана, общ. Бойчиновци, гр. Бойчиновци,
Код за междуселищно избиране: 09513
Телефон за връзка: (09513)22 36 вътр.40
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, почивки: от 10.00 до 10.15ч, от 12.00 до 12.30 и от 15.00 до 15.15 часа ЦУИГ работи без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане