Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

   Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 • На основание на:
  • Закон за пчеларството - чл. 8
 • Срок за предоставяне:
  • 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас,
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)907236
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, Гъвкаво работно време само във фронт офисите за обслужване на граждане
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане