Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на място за настаняване
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни за издаване на временно удостоверение за категоризация и в 2-месечен срок-удостоверение за категоризация-оригинална символика
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Временно удостоверение за категоризация – 3 /три/ месеца. Удостоверение за категоризация /оригинална символика/ – 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Чл. 197 от АПК, чрез кмета на Община Свиленград, в 14-дневен срок

 • Ограничения и условности:
  • Предава се лично на физическото или юридическо лице или на лице с пълномощно.

    

   Начин на плащане:

   Плащане на гише в деловоството на общината, или по банков път.

   По банкова сметка на общината:

   IBAN: BG51DEMI92408400034740

   BIC: DEMIBGSF

   Банка: ТБ “Д” финансов център Свиленград

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Човешки ресурси, административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Хасково, общ. Свиленград, гр. Свиленград, бул."България" №32, п.к. 6500
Код за междуселищно избиране: 0379
Телефон за връзка: 037974303
Адрес на електронна поща: ch_resursi@svilengrad.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Работно време през седмицата от понеделник до петък.Обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа, с изключение на ЗАО, където се прилага гъвкаво работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане