Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

   Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Европейски програми и проекти, Териториално и селищно устройство и Инвеститорски контрол"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Чирпан, гр. Чирпан, плошад "Съединение" №1, п.к. 6200
Код за междуселищно избиране: 0416
Телефон за връзка: (0416)99665, (0416)99632
Адрес на електронна поща: epp-tsu-ik@chirpan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка 12.00-13.00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане