Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

   Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 18
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно и правно обслужване"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, пл. 4Георги Измирлиев" №5, п.к. 5100
Код за междуселищно избиране: 0618
Телефон за връзка: 061860501, 0618/6-05-01
Факс: 0618/60203
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Административно обслужване на граждани
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане