Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • РДНСК
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, гр. Каварна, ул. "Добротица" 26, п.к. 9650
  Код за междуселищно избиране: 0570
  Телефон за връзка: (0570)81818
  Факс: (0570)85122
  Адрес на електронна поща: obshtina@kavarna.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, гъвкаво работно време
  Отдел "Административно обслужване и управление на собстеноста"
  Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, "Добротица" №26, п.к. 9650
  Код за междуселищно избиране: 0570
  Телефон за връзка: 8 18 18
  Адрес на електронна поща: obshtina@kavarna.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 00:08 до 01:07, Гъвкаво работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане