Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

   Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 • На основание на:
  • Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • за календарна година
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • за срока посочен от превозвача, но не по-късно от края на календарната година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Икономика и стопански дейности"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)907533
Адрес на електронна поща: m.hristova@burgas.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:15, икономика и стопански дейности
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане