Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

   Кметът на общината издава разрешение за насочване на заявеното количество отпадък към съответното депо на територията на общината.
 • На основание на:
  • Закон за управление на отпадъците - чл. 19
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • еднодневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • срочен
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Екология"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. "Михаил Минчев" № 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)603373, (038)603370
Адрес на електронна поща: nseko@haskovo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Центърът за административно обслужване работи без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане