Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

   Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 115
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • три дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Ограничения и условности:
  • лицето подава заявление лично или чрез упълномощен представител

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Общинска собственост и ТСУ"
Адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики 23, п.к. 9178
Код за междуселищно избиране: 05112
Телефон за връзка: (05112)3553
Факс: (05112)2214
Адрес на електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане