Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • 14 дни

  • Ограничения и условности:
   • Заявлението се подава от собственик или упълномощено лице

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Общинска собственост и ТСУ"
  Адрес: обл. Варна, общ. Белослав, гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики 23, п.к. 9178
  Код за междуселищно избиране: 05112
  Телефон за връзка: (05112)3553
  Факс: (05112)2214
  Адрес на електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, стандартно работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане