Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

   Издаване на удостоверение за семейно положение
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 13
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ограничения и условности:
  • Заявителите на услугата могат да бъдат само пълнолетни граждани.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан,
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: 030898028
Адрес на електронна поща: madanoba@gmail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 08.00-17.00ч
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Смолян, общ. Мадан, гр. Мадан, гр. Мадан, ул. "Обединение" № 14, п.к. 4900
Код за междуселищно избиране: 0308
Телефон за връзка: 030898280
Адрес на електронна поща: madanoba@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работи служител в почивката от 12.00 до 13.00 ч. и ползва почивка след `13.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане