Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

   Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 4 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-стопански дейности"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора,
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: АБ Запад (042) 603 175, АБ Център (042) 602 859, АБ Железник (042) 277 176, АБ Изток (042) 268 072, АБ Зора (042) 690 006, АБ Кольо Ганчев (042) 607 093
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък. Обедна почивка от 12:30 ч. до 13:30 ч. Услугата може да бъде заявена в Административните бюра по райони. АБ „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19; АБ „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22; АБ „Железник” – ул. „Младост” № 29; АБ „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70; АБ „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”; АБ „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3; АБ „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев, ул.„Българско Възраждане” № 21.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане