Информация за услуга

 • Режим:
  • 846 Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност

   Издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност
 • На основание на:
  • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 36
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1