Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3267 Вписване на промени в обстоятелствата на вписани индустриални паркове в регистъра на индустриалните паркове

   Вписването на промени или на актуализиран документ в Регистъра на индустриалните паркове се прави по заявление на оператора на индустриален парк в тримесечен срок от настъпване на промяната или на актуализацията на документа.
 • На основание на:
  • Закон за индустриалните паркове - чл. 30, ал. 5, чл. 21, чл. 22, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1