Информация за услуга

 • Режим:
  • 799 Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

   Издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • На основание на:
  • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 34а
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1