Информация за услуга

 • Режим:
  • 665 Издаване на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения

   Дейностите за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения се извършват след издаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 14
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1