Информация за услуга

 • Режим:
  • 664 Извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение

   Извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение
 • На основание на:
  • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 3, т. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1