Информация за услуга

 • Услуга:
  • 659 Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност

   Регистриране и/или извършване на първоначален технически преглед на съоръжения с повишена опасност
 • На основание на:
  • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 39; чл. 42
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1