Информация за услуга

 • Режим:
  • 3040 Регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива

   Дейностите по разпространение на твърди горива се извършва само от лицата и в обектите, които са вписани в регистъра, създаден и поддържан от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 8б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1