Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3027 Акредитация на органите за оценяване на съответствието на устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат

   При предоставяне на акредитация на органите за оценяване на съответствието на устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат се издава сертификат. Акредитираните органи за оценка на съответствието се вписват в публичен Регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация
 • На основание на:
  • Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
   (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) - чл. 33; чл. 34
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не