Информация за услуга

 • Режим:
  • 507 Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

   При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се вписват актуализираните данни за производителя, като към датата на издаване на удостоверението се вписват и датите на измененията и/или допълненията към удостоверението.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за виното и спиртните напитки - чл. 139
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1