Информация за услуга

 • Режим:
  • 432 Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност

   Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност
 • На основание на:
  • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 45, ал. 1, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1