Информация за услуга

 • Режим:
  • 2803 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки

   Лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, следва да се впишат в публичен регистър, поддържан от Министерството на икономиката.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за виното и спиртните напитки - чл. 142а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1