Информация за услуга

 • Режим:
  • 2785 Определяне и администриране на уникален код на производители на плавателни съдове и определяне на идентификационен код на нотифициран орган, получил разрешение за оценяване на съответствието на етапа след построяването на плавателен съд

   Отнася се за производители на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване и за нотифицирани органи за оценяване на съответствието на такива съдове. Извършва се проверка на подадени от заявителя документи в съответствие с приложимото законодателство. Генерират се и администрират съответни кодове.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Метрология и технически надзор
  • На основание на:
   • Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване - чл. 55
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1