Информация за услуга

 • Режим:
  • 358 Допълване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия

   При откриване на нов обект за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия се издава решение за допълване на издаденото разрешение за производство.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 24
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1