Информация за услуга

 • Режим:
  • 294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

   Производството на спиртни напитки с географско указание се извършва при спазване на правилата за производство съгласно Регламент (EO) № 110/2008 и Закона за виното и спиртните напитки; в географски район, където те получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства. Министърът на икономиката и индустрията или определено от него длъжностно лице утвърждава спиртната напитка с географско указание или отказва утвърждаването с мотивирана заповед.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за виното и спиртните напитки - чл. 155
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1