Информация за услуга

 • Режим:
  • 293 Заверка и проверка на електронни технологични дневници

   Регистрираните производители на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки водят дневници по образци, в които вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации. Дневниците се приключват ежегодно на 31 декември след пълна инвентаризация на продукцията и се представят ежегодно до 15 март на следващата година в Министерството на икономиката и индустрията за проверка.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за виното и спиртните напитки - чл. 146
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1