Информация за услуга

 • Режим:
  • 2376 Издаване на разрешение за квота за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руска федерация

   Издаване на разрешение за квота на вносители на дървен иглолистен материал с произход Руска Федерация се извършва в изпълнение на процедура по Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г. за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Регламент за изпълнение (ЕС) № 498/2012 на Комисията от 12 юни 2012 г. за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз - чл. 10, ал. 1; чл. 10, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1