Информация за услуга

 • Режим:
  • 2347 Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори

   Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори
 • На основание на:
  • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1