Информация за услуга

 • Режим:
  • 2347 Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори

   Разрешителни за внос и за износ на прекурсори се издават за извършване на еднократни сделки с прекурсори на наркотични вещества от съответните категории само на оторизирани оператори за прекурсори на наркотични вещества, за което те подават заявление в Министерството на икономиката и индустрията.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1