Информация за услуга

 • Режим:
  • 2339 Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване

   Оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 10в, ал. 2, т. 2, във връзка с раздел ІV от Глава четвърта
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1