Информация за услуга

 • Режим:
  • 2281 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005

   Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-категория на приложение І на Регламент (ЕО) 273/2005
 • На основание на:
  • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 18а, ал. 1
  • Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества - чл. 11; чл. 12, ал. 1; чл. 12, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1