Информация за услуга

 • Режим:
  • 2277 Издаване на лиценз за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове

   Издаване на лиценз за производство на оптични дискове и матрици за производство на оптични дискове
 • На основание на:
  • Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици (Загл. изм. – ДВ, бр. 26 от 2020 г.) - чл. 2; чл. 5; чл. 7; чл. 30
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1