Информация за услуга

 • Режим:
  • 1594 Издаване на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба

   Издаване на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба
 • На основание на:
  • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 37, ал. 2; чл. 38
  • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 31, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1