Информация за услуга

 • Режим:
  • 1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката и индустрията

   За регистриране на трансфера на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България, заявителят трябва да получи удостоверение за трансфер от министъра на икономиката и индустрията.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 6, ал. 9
   • Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 24
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1