Информация за услуга

 • Услуга:
  • 1513 Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност

   Заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията с повишена опасност
 • На основание на:
  • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 35, ал. 1, т. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1