Информация за услуга

 • Режим:
  • 1059 Издаване на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински, ветеринаромедицински, научни цели или за осъществяване на контролни функции

   Издаване на лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански, медицински, ветеринаромедицински, научни цели или за осъществяване на контролни функции с изключение на случаите, когато се изисква регистрация или уведомление
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 3, т. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1