Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Дата: 21.08.2017 | Вид: Наредби
С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.
Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.