Конкурси за населено място - гр. Свищов

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Административна структура: Общинска администрация - Свищов, Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 01.06.2020 г. 17:00
Общо: 1