Конкурси за населено място - гр. Велико Търново

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност"
Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 03.02.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие"
Административна структура: Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.02.2022 г. 23:59
Общо: 2