Конкурси за населено място - гр. Велико Търново

Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Велико Търново / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Велико Търново / Сектор "Краткосрочни плащания" - Велико Търново
Административна структура: Национален осигурителен институт
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 19.07.2019 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2019 г.
Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Отдел "Логистика" / Сектор "Деловодство и архив"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 25.07.2019 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Лабораторни изследвания"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.07.2019 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.07.2019 г.
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 3
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.07.2019 г.
Общо: 6