Конкурси за населено място - гр. Велико Търново

Звено: Самостоятелни териториални звена / Териториална дирекция на НАП - Велико Търново / Дирекция "Обслужване" / Отдел "Обработка на плащания и задължения"
Административна структура: Национална агенция за приходите
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.09.2021 г. 17:30
Общо: 1