Конкурси за населено място - гр. Велико Търново

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.05.2021 г. 17:00
Общо: 1