Конкурси за населено място - гр. Велико Търново

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Медицински дейности"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.10.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Надзор на заразните болести"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Велико Търново
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 27.10.2020 г. 17:00
Звено: Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново
Административна структура: Българска агенция по безопасност на храните
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.11.2020 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Инспектиране на труда" / Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Велико Търново
Административна структура: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 02.11.2020 г. 17:00
Общо: 4