Конкурси за административна структура - Държавна агенция "Електронно управление"

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" / Отдел "Оперативно наблюдение киберсигурност"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.12.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Мрежова и информационна сигурност" / Отдел "Екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 13.12.2021 г. 17:00
Общо: 2