Конкурси за административна структура - Държавна агенция "Електронно управление"

Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Единен системен интегратор" / Отдел "Технологичен контрол и оперативна съвместимост"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.09.2021 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Единен системен интегратор" / Отдел "Технологичен контрол и оперативна съвместимост"
Административна структура: Държавна агенция "Електронно управление"
Брой свободни места: 2
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 30.09.2021 г. 17:00
Общо: 2