Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

   Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • не се предоставя
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обсужване"
Адрес: обл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, гр.Брегово, п.к. 3790
Код за междуселищно избиране: 09312
Телефон за връзка: (09312)25-52
Факс: (09312)24-33
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:00, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 18:00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане