Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 672 Издаване на служебна бележка, удостоверяваща липса на наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер

   Издаване на служебна бележка, удостоверяваща липса на наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер
 • На основание на:
  • Закон за частната охранителна дейност - чл. 15, ал. 3, т. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане