Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

   Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
 • На основание на:
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. г
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • При поискване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Геодезия и картография"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, гр. София, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)818 83 22
Адрес на електронна поща: geokartfond@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Дирекция "Кадастрална и специализирани карти"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, ул. Мусала № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8188345
Факс: (02)9555333
Адрес на електронна поща: acad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Бул. “Ст. Стамболов” № 120, ет. 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)813518
Факс: (056)549701
Адрес на електронна поща: burgas@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, Ул.”Съединение” № 107, ет. 5, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)802812
Факс: (054)801072
Адрес на електронна поща: shumen@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, бул. "Г. Сава Раковски" № 26, вх. А, ет 3, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)665081
Факс: (038)665558
Адрес на електронна поща: haskovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, Ул. “Лилия” № 2, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)67325
Факс: (0601)67644
Адрес на електронна поща: targovishte@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, Ул.”Цар Симеон Велики” № 1, п.к. 6003
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)622113
Факс: (042)622113
Адрес на електронна поща: stara.zagora@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, кв. “Павлово”, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8188330
Факс: (02)9557266
Адрес на електронна поща: sofia@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Витоша, Ул. “Мусала” № 1, п.к. 1618
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)81 88 353
Факс: (02)9556187
Адрес на електронна поща: sofia.oblast@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, Бул.“България” № 69, ет. 3, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)63101
Факс: (0301)63100
Адрес на електронна поща: smoljan@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, Ул. “Димитър Пехливанов” № 2, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)662321
Факс: (044)622499
Адрес на електронна поща: sliven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, Ул. “Илия Блъсков” № 1, ет. 3, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)822397
Факс: (086)821788
Адрес на електронна поща: silistra@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, Ул. “Църковна Независимост” № 18, ет. 6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)872035
Факс: (082)822145
Адрес на електронна поща: ruse@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, Ул. “Бузлуджа” № 2, ет. 6, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)660396
Факс: (084)660396
Адрес на електронна поща: razgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, Ул. “Богомил” № 31, ет. 3, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)627380
Факс: (032)627380
Адрес на електронна поща: plovdiv@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, Ул. “Ал.Стамболийски” № 1, ет. 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)801420
Факс: (064)804302
Адрес на електронна поща: pleven@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, Ул. “Търговска” № 46, ет. 4, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)600163
Факс: (076)600162
Адрес на електронна поща: pernik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, Ул.”Цар Шишман” № 2, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)444057
Факс: (034)444057
Адрес на електронна поща: pazardzhik@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, Пл. “Жеравица” № 3, ет. 3, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)305309
Факс: (096)305596
Адрес на електронна поща: montana@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, Бул. “България” № 3, ет. 4, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)601677
Факс: (068)601677
Адрес на електронна поща: lovech@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, Ул. “Гороцветна” № 43, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)551427
Факс: (078)554366
Адрес на електронна поща: kjustendil@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, УЛ. “Беломорски” № 79, ет. 1, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)61873
Факс: (0361)65952
Адрес на електронна поща: kardzhali@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, Бул. “Добруджа” № 28, ет. 3, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)602473
Факс: (058)601278
Адрес на електронна поща: dobrich@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, Пл. “Възраждане” № 5, ет. 4, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)801644
Факс: (066)860373
Адрес на електронна поща: gabrovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Бул. “Христо Ботев” № 46, ет. 2/3, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)623081
Факс: (092)661923
Адрес на електронна поща: vraca@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, Ул.”Цар Симеон Велики” № 71, ет. 6, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)600314
Факс: (094)601628
Адрес на електронна поща: vidin@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Бул. “Цар Т.Светослав” № 59, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)622536
Факс: (062)623889
Адрес на електронна поща: veliko.tarnovo@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, Бул.”Цар Освободител” № 76 Г, ет. 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)635620
Факс: (052)634638
Адрес на електронна поща: varna@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, Пл.”Освобождение” № 7, ет. 4, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)663217
Факс: (046)663217
Адрес на електронна поща: jambol@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Служба по геодезия, картография и кадастър - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 49, вх. Б, ет. 4, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)832459
Факс: (073)830423
Адрес на електронна поща: blagoevgrad@cadastre.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане