Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

   Заявителят получава разрешение за продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул."Св.св.Кирил и Методий" №39, п.к. 5855
Код за междуселищно избиране: 06552
Телефон за връзка: (06552)24-40
Адрес на електронна поща: dolnamitropolia@el-soft.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:30 до 13:00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане