Информация за услуга

 • Режим:
  • 945 Регистриране на компенсаторни инструменти в Централния регистър за компенсаторни инструменти и предаване на информация към Централния депозитар за последващо издаване на депозитарни разписки

   Регистриране на компенсаторни инструменти в Централния регистър за компенсаторни инструменти и предаване на информация към Централния депозитар за последващо издаване на депозитарни разписки
 • На основание на:
  • Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти - чл. 6, ал. 1
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1