Информация за услуга

 • Услуга:
  • 780 Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

   Отпускане на месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги по реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 25
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1