Информация за услуга

 • Режим:
  • 600 Издаване на разрешения за провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България

   Ежегодно се разглеждат предложения от лицензираните спортни федерации за провеждане на международни спортни прояви на територията на страната и се одобряват прояви с принос за спорта, икономиката и туризма
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за физическото възпитание и спорта - чл. 8, т. 15
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1