Информация за услуга

 • Услуга:
  • 43 Издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а

   Издаване на разпореждане за спиране, прекратяване, възобновяване, възстановяване на добавка от пенсията на починал съпруг/а
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 98, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1