Информация за услуга

 • Услуга:
  • 42 Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник

   Услугата се предоставя на осигурители, които прекратяват дейност без правоприемник за заличаване на осигурителя.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 10
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1