Информация за услуга

 • Режим:
  • 2225 Издаване на разрешение за проектиране на специални взривни работи

   Даване на разрешения на проектанти и проектантски групи да проектират извършването на специални взривни работи.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Пожароопасна и взривоопасна дейност
  • На основание на:
   • Кодекс на труда - чл. 276, ал. 1
   • Правилник по безопасността на труда при взривните работи - чл. 11, ал. 1; чл. 11, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1